De här stegen brukar vi fördjupa oss i tillsammans med våra kunder i affärsutvecklingsprocessen. Du kan gå steg för steg eller hoppa mellan olika avsnitt beroende på just ditt företags situation.

Vision

Var vill du vara om 3–5 år?

Vi tittar närmare på bland annat:
Värderingar
Mål
Mitt mål med företaget

Nuläge

Var står jag nu?

SWOT-analys
Tillväxtanalys

Omvärlden

Vi gör en omvärldsanalys.

Historik: milstolpar som gjort att företaget/jag står där jag gör.

Framtiden: Vad händer inom mitt område? Vi tittar på teknik, trender, köpbeteenden med mer. Utmaningar och möjligheter.

Vägval

Vi värderar strategier och utvecklar affärsmodellen och betalnings-modellen.

Vi tittar närmare på:
Business model Canvas
EFI-analys
Kundens beslutskriterier
Kundens valmöjligheter
Konkurrensanalys

Strategi

Vi fastställer din strategi genom att bland annat titta på:
Konkurrensfördelar
Marknadskommunikation
Business model Canvas
EFI-analys
Kundens beslutskriterier

Handlingsplan

Vi utgår från nuläget och sätter upp en plan hur vi ska nå ditt beslutade läge.

Vi gör bland annat:
GAP-analys
Prioriteringar
Uppföljning
En konkret handlingsplan

Marknadsföring och sälj

Vi fördjupar oss i:
Extern kommunikation
Intern kommunikation

Skapa engagemang

Vi tittar på hur vi kan få medarbetare att öka sitt engagemang och ta ansvar.

Vi fördjupar oss i:
Ledarskap
Medarbetarskap