Våra tjänster

Omvärlden förändras allt snabbare och ibland kan det vara svårt att hänga med. Men det är inte lätt att förutse vad som ska hända. För att kunna agera på det oförutsedda är det viktigt att resurserna är flexibla, så att det enkelt går att hitta nya arbetssätt och ta tillvara på nya möjligheter. Men en organisation behöver också vara tillförlitlig och effektiv för att bli livskraftig. Engagerade medarbetare och tydliga ledare är viktiga hörnstenar för att skapa välmående företag och organisationer.

Här har vi samlat verktygen som hjälper ditt företag eller din organisation att växa.

Affärsutveckling

Att driva företag ska kännas enkelt. I slutändan handlar det om att få lönsamhet och nöjda kunder. Vi hjälper dig att förenkla de interna och externa processerna och att tydliggöra visioner och mål.  Kanske vet du inte exakt vad du behöver hjälp med. Då gör vi en kostnadsfri nulägesanalys och kommer med förslag på konkreta åtgärder.

Omvärldsanalys

Vi är övertygade om att kunskapen om omvärlden är en framgångsfaktor för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. För att ta fram skarpa analyser för just ditt företag eller organisation samarbetar vi med ett av Sveriges främsta omvärldsanalysföretag Kairos Future.

 

Medarbetar- och ledarskap

Att satsa på medarbetarna ökar engagemanget, minskar sjukfrånvaron och effektiviserar arbetet. Och ledaren har större betydelse för medarbetarna än de vad de flesta tror. Ett tydligt och gott ledarskap skapar större arbetsglädje och engagemang hos medarbetarna. Vi genomför utbildningar för att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet.