Kunskapen om omvärlden är en viktig nyckel för att möta framtiden. Vi är certifierade i att arbeta med processer och verktyg framtagna av ett av Sveriges främsta omvärldsföretag Kairos Future för att ta fram analyserna som är viktiga för just ditt företag eller organisation.

TAIDA

Varje företag och organisation behöver en strategisk omvärlds- och framtidskarta att orientera sig efter. Den knyter samman insikter om omvärlden med affärs- och verksamhetsutveckling. Vi arbetar enligt Kairos Futures metod TAIDA för omvärldsanalys och strategiarbete. Så här fungerar processen:

Den traditionella TAIDA-processen

TRACKING

Spåra förändringar i omvärlden Blicka bakåt, inåt utåt och framåt. Vidga sinnet!

ANALYZING

Analysera trenderna och skapa

Vad betyder detta för oss?

Fokusera!

IMAGING

Identifiera en positiv målbild

Vad vill vi vara i ljuset av omvärlden?

Visionera!

DECIDING

Testa och utforma strategier

Ta fram robusta strategier.

Kreera!

ACTING

Att gå från ord till handling

Vilka är de första stegen på vägen?

Konkretisera!

Ett annat sätt att beskriva samma process

Källa: Kairos Future AB