Göran Lenander

Göran Lenander brinner för att hjälpa företagsledare att måla upp sin vision och formulera värderingar som ska styra företagets utveckling. Han arbetar både med affärsprocesserna och de mentala processerna som utvecklar människor i engagemang och ansvar och skapar ett gott samarbetsklimat. Att fördjupa sig i hur lönsamhet och likviditet kan förbättras är andra viktiga områden för Göran. Målet är att hjälpa företag och organisationer att växa och skapa långsiktigt hållbara verksamheter.

Erfarenhet:
Göran har 30 års erfarenhet av affärsplanering och affärsutveckling som bland annat produktchef, marknadschef och vd i olika branscher.

Han har också drygt 10 års erfarenhet som egenföretagare och arbetar nu som coach, affärsrådgivare, inspiratör och utbildare i små och medelstora företag.

Göran är certifierad i styrelsearbete av Styrelseakademien.

Göran Lenander

Göran Lenander

Mobil: 070 633 36 40
Mail: goran@ggp.nu