Kommande utbildningar

2019-03-07 MEDARBETARSKAP (2+1 DAGAR)

Utbildning och certifiering i medarbetarskap verktyg och metodik för 4 Temperament (4T) och AnSvar.

Det är två WEB-baserade verktyg för utveckling av Medarbetarskap. Utbildningen innehåller teori och metodik för att driva utveckling av Medarbetarskap vid sidan av det dagliga arbetet i en organisation. Deltagarna genomför även egna Case under utbildningen.

Read more