2019-03-07 MEDARBETARSKAP (2+1 DAGAR)

Utbildning och certifiering i medarbetarskap verktyg och metodik för 4 Temperament (4T) och AnSvar.

Det är två WEB-baserade verktyg för utveckling av Medarbetarskap. Utbildningen innehåller teori och metodik för att driva utveckling av Medarbetarskap vid sidan av det dagliga arbetet i en organisation. Deltagarna genomför även egna Case under utbildningen.

4T – självinsikt och kommunikation. Att bli den bästa tänkbara versionen av sig själv och om utveckling av relationen – hur man kan fungera så bra som möjligt tillsammans med andra.

AnSvar – utvecklar individuellt medarbetarskap och i grupp. Ett redskap för självreflektion och feedback. Hur man kan använda och utveckla sina naturliga och starka egenskaper. Det är en självklar utgångspunkt för att tillsammans diskutera olikheter och hur man fungerar tillsammans som medarbetare.

I kostnaden ingår kursmaterial med handledningar samt boken ”Medarbetarskap – så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar”, av Stefan Tengblad, Johan Velten och Runar Heggen. chef.se/medarbetarna-ger-dig-framgang

De som är certifierade och användare erbjuds nätverksträff och erfarenhetsutbyte i Stockholm och Göteborg varje år.

Ser fram mot att möta er i en givande och spännande utbildning.

Välkomna!

När: 7–8 mars och 1 april